sianti.org Sianti

sianti.org
Title: Sianti
Keywords: Gweithdy Llechi Cymreig, Enwau Tai, Anrhegion ac Oriel, Welsh Slate Workshop, House Nameplates, Gifts and Gallery
Description: Gweithdy Llechi Cymreig, Enwau Tai, Anrhegion ac Oriel, Welsh Slate Workshop, House Nameplates, Gifts and Gallery
sianti.org is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. sianti.org has 43% seo score.

sianti.org Information

Website / Domain: sianti.org
Website IP Address: 94.136.40.103
Domain DNS Server: ns.123-reg.co.uk,ns2.123-reg.co.uk

sianti.org Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

sianti.org Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

sianti.org WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control post-check=0, pre-check=0
Date Sun, 14 Aug 2016 18:14:14 GMT
Server Apache
Content-Type text/html; charset=utf-8

sianti.org Keywords accounting

Keyword Count Percentage
Gweithdy Llechi Cymreig 0 0.00%
Enwau Tai 0 0.00%
Anrhegion ac Oriel 0 0.00%
Welsh Slate Workshop 0 0.00%
House Nameplates 0 0.00%
Gifts and Gallery 0 0.00%

sianti.org Traffic Sources Chart

sianti.org Similar Website

Domain Site Title

sianti.org Alexa Rank History Chart

sianti.org aleax

sianti.org Html To Plain Text

Sianti Sianti Cartref | Home Skip to content Mae Sianti yn arbenigo mewn nwyddau llechi Cymreig sy'n cael eu trin yn ein gweithdy ar safle'r siop yn Aberaeron. Cynhyrchir ein holl nwyddau llechi o ddeunyddiau crai o Gymru. Gallwn gynhyrchu darnau comisiwn bach a mawr, a dosbarthu i unhryw ran o'r byd. Mae'r siop yn cefnogi crefftwyr ac artistiaid drwy roi lle iddyn nhw werthu eu nwyddau. Mae Sianti hefyd yn le perffaith i ddod i chwilio am anrheg ar gyfer unrhyw achlysur, boed hwnnw'n gerdyn, dilledyn, crochenwaith, CD, DVD, darlun neu waith metel. Sianti specialises in Welsh slate produce that is produced in our workshop onsite in Aberaeron. All our produce is made from raw materials sourced in Wales. We can produce small or large commission works, and distribute to any part of the world. The shop supports craftspeople and artists by providing them with a space to sell their goods. Sianti is also the perfect place to find a gift for any occasion, including clothes, cards, pottery, CDs, DVDs, pictures or metalwork. Sianti Uned 2, Monumental Works Ffordd y De Aberaeron SA46 0DP 01545 571510 Lleoliad Mae Sianti wedi ei leoli yn Aberaeron ar yr hewl fach gyferbyn a Banc Nat West sy'n arwain heibio NFU Mutual. Mae digon o le i barcio y tu fas i'r siop. Location Sianti is located in Aberaeron on the small road opposite to Nat West Bank that leads past NFU Mutual. There is room to park outside the shop. Google Maps | Street View

sianti.org Whois

Domain Name: SIANTI.ORG